Main Content

Home » Chấm Tiền Lời

Chấm Tiền Lời

Last Updated: Monday, May 23, 2022

30-YEAR CONVENTIONAL

15-YEAR CONVENTIONAL

30-YEAR JUMBO

5.544%

4.589%

5.041%

30-YEAR FIXED RATE FHA

30-YEAR FIXED RATE VA

30-YEAR FIXED RATE USDA

5.403%

5.189%

5.320%

Đây là tỷ lệ trung bình của cả nước, bạn chỉ nên sử dụng nó cho mục đích tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc lender của bạn để biết tỷ lệ chính xác nhất, cụ thể cho tình hình tài chính của bạn.

Dữ liệu được cung cấp với tính chất tham khảo bởi Optimal Blue, LLC với phương pháp OBMMI ™. Không phải là một lời đề nghị cho vay. Các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Lender của mình để được tư vấn chính xác nhất.

Phương pháp OBMMI ™ rất đơn giản, chỉ cần lấy tỷ lệ trung bình của tất cả các giá được chốt ở một thời điểm thích hợp  thông qua công cụ định giá kèm theo một số điều kiện của Optimal Blue vào một ngày nhất định. Không có sự điều chỉnh nào đối với tỷ lệ tính đến quyết định mua lên hoặc mua xuống của các cá nhân được thực hiện. Các chỉ số này tận dụng dữ liệu từ các yêu cầu khóa Optimal Blue PPE (khoảng 35% tổng số khóa trên toàn quốc) được tổng hợp hàng ngày và được cập nhật hàng đêm với các lần chốt của ngày hôm trước. Các ngày cuối tuần và ngày lễ bị loại trừ do thiếu dữ liệu. Tất cả các tỷ lệ hiện hành đều được bao gồm trừ khi có quy định khác và phân loại khách hàng là của công ty cho vay thế chấp (82,49%), ngân hàng (15,30%), liên minh tín dụng (1,92%) và nhà cung cấp dịch vụ (0,30%).

Liên hệ cho Khoa để được giới thiệu các Lenders uy tín trong khu vực DMV
en_USEnglish